Στρατολογική ενημέρωση για τους γεννηθέντες το 2000

Παρακαλούνται οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2021 (γεννηθέντες το 2000), να ενημερωθούν για τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις από το έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Αττικής.

11/08/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©