Έναρξη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018Α

Τα μαθήματα για το Εαρινό εξάμηνο 2018Α θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 21/2/2018, σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα που έχουν αναρτηθεί στις σελίδες των αντίστοιχων τμημάτων.

11/08/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©