ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΞΑΜ. 2018 Β΄

Η κατάθεση των αιτήσεων & των δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτών για το Εξάμηνο κατάρτισης 2018 Β΄, θα πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες, στην Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας, από την 17/08/2018 έως και την 28/08/2018 και κατά τις ώρες από 10:30 έως 14:00.

10/08/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©