Παράταση εγγραφών

Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφών στις ειδικότητες του Χειμερινού Εξαμήνου 2018 Β΄, μέχρι & την ΔΕΥΤΕΡΑ (1/10/2018) και ώρα 19:00.

02/02/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©