ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΚ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2019 το Δ.ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ θα παραμείνει κλειστό από 03/08/2019 έως και 16/08/2019.

Όσοι σπουδαστές αποκτούν δικαίωμα χορήγησης ΒΕΚ να προσέρχονται από Δευτέρα 19/08/2019.

30/05/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©