Κατάθεση φακέλων δικαιολογητικών εκπαιδευτών 2019Β και 2020Α

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών για το σπουδαστικό έτος 2019-20, θα κατατίθενται στο Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας από 19/08/2019 έως και 27/08/2019, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10:30 έως 13:30 στη Γραμματεία του ΙΕΚ.

10/08/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©