Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Καλούνται οι εκπαιδευτές και οι σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης του ΙΕΚ (Open eClass), προκειμένου να διατηρήσουν την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς, η διαδικασία αυτή, να αποσκοπεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.

 

Οι δυνατότητες που εξασφαλίζονται με τη συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία είναι:

  • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, για μελέτη από τους σπουδαστές
  • Αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας της ειδικότητας, μέσα από την συμπλήρωση τεστ, ή εκπόνηση γραπτών εργασιών μέσω της ανάρτησής τους στην πλατφόρμα.
11/08/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©