Ενημέρωση Διευθυντή Δ.ΙΕΚ για την τηλεκατάρτιση

Αγαπητοί/ες συνεργάτες

Εύχομαι να είστε όλοι/ες  δυνατοί και υγιείς!

Είναι γεγονός ότι η υγειονομική κατάσταση λόγω της επιδημίας, έχει αναστατώσει την καθημερινότητά μας προξενώντας –όπως άλλωστε είναι φυσικό- λειτουργικά προβλήματα στην κατάρτιση και στον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων που σας έχουν ανατεθεί για να διδάξετε.

Όλο αυτό το διάστημα που αναστείλαμε την δια “ζώσης” εκπ/ση-κατάρτιση, προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις για τα περισσότερα εξ αυτών και στην κατεύθυνση υποστήριξης και συντονισμού της ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ Τηλεκατάρτισης (μέσω του Open eclass). Δυστυχώς, όμως, αυτή μας η επιλογή βλέπουμε ότι δημιουργεί καταστάσεις δυσεπίλυτες και χρονοβόρες και έτσι κρίθηκε ανεπαρκής.

Έτσι λοιπόν από σήμερα και το Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας θα εφαρμόσει το ωρολόγιό του πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας WebEx (ΣΥΓΧΡΟΝΗ Τηλεκπαίδευση), προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα πιστοποίησης του εκπ/κού έργου και της αποτελεσματικότητας του επ΄ωφελεία των εκπ/των και των σπουδαστών του.

Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχουν οδηγίες για εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους, σχετικά με τη χρήση των πλατφορμών zoom και webex.

Οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας Webex από εκπαιδευτές

Οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας Webex από εκπαιδευόμενους

Οδηγίες για την εγγραφή στην πλατφόρμας Zoom

Οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας Zoom από εκπαιδευτές

Οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας Zoom από εκπαιδευόμενους

 

Το link από την τηλεκπαίδευση θα πρέπει να κοινοποιείται έγκαιρα (από την προηγούμενη) στους εκπαιδευόμενους και στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ μέσω του eclass και μέσω email.

Καλή δύναμη!

 

Ιωάννης Γ. Αναγνωστάκης

Δ/ντής Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας

04/12/2021. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©