Εξετάσεις προόδου Φθινοπωρινού εξαμήνου 2020Β

Σας ενημερώνουμε ότι από 1/12/2020 έως και 15/12/2020 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις προόδου.

 

Η πρόοδος θα πραγματοποιηθεί με εκπόνηση εργασιών και με προθεσμία υποβολής το παραπάνω διάστημα. Tα θέματα των εργασιών θα ξεκινήσουν να είναι διαθέσιμα από την 1/12/2020 και θα αναρτηθούν στο eclass και για κάθε ενδεχόμενο, θα κοινοποιηθούν και με email στους καταρτιζόμενους. Ομοίως οι απαντήσεις θα αναρτώνται στο eclass και θα στέλνονται και με email στους εκπαιδευτές. Σε όλη τη διάρκεια της προόδου τα ηλεκτρονικά μαθήματα θα συνεχίζονται κανονικά και σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα.

23/04/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©