Επανέναρξη πρακτικής άσκησης

Από τη Δευτέρα 17/5/2021, δίνεται η δυνατότητα επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης για τους σπουδαστές που έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΙΕΚ, ώστε να ενημερωθούν για τις διαδικασίες επανέναρξης.

Επισημαίνεται ότι για την είσοδο στους χώρους της Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από κορωνοϊό (selftest) κάθε Δευτέρα.

17/05/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©