Επανέναρξη κατάρτισης για το Εαρινό Εξάμηνο 2021Α

Η Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας, αφού έλαβε υπόψη της την εγκύκλιο Κ5/53712/14-5-2021/ΥΠΑΙΘ και τις ΚΥ που αφορούν στην εξάπλωση του covid-19, σας ενημερώνει για τη μερική επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας, από την 17η Μαΐου 2021έως και την 30η Ιουνίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2021Α.

 

Όλα τα ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ μαθήματα θα συνεχίσουν να διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως κατάρτισης (σύγχρονη τηλεκπαίδευση) , με μοναδική εξαίρεση το μάθημα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ» της ειδικότητας «ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο ιστιοπλοϊκό σκάφος.

Οι Τελικές Εξετάσεις θα γίνουν μόνο με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές τους και θα πραγματοποιηθούν την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου 2021, ώστε την 29η Ιουνίου 2021 να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα εξαμήνου και την 1η Ιουλίου 2021 να εκδοθούν ΒΕΚ.

Σε ό,τι αφορά τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο covid-19 (tests) είναι υποχρεωτικό μέτρο για διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό και για τους σπουδαστές της ειδικότητας «Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής» κατά την πραγματοποίηση της διά ζώσης κατάρτισης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου, ο έλεγχος δύναται να διενεργηθεί από 17 έως και 23 Μαΐου 2021.

23/04/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©