Προγραμματισμός εξετάσεων πιστοποίησης που ανεστάλλησαν λόγω πανδημίας COVID-19

Ανακοινώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων ο προγραμματισμός για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε εδώ.

01/07/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©