Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Δ. ΙΕΚ Πρέβεζας

Οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας συνεχίζονται μέχρι την Πέμπτη 7/10/2021.

 

Οι ειδικότητες στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή είναι οι εξής:

Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας

Τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών στην ταξιδιωτική βιομηχανία

Γραμματέας ανώτερων κι ανώτατων Στελεχών

Βοηθός Φαρμακείου

 

Οι εγγραφές γίνονται στο χώρο της Γραμματείας του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας από τις 12:30 έως τις 18:30.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • ΑΜΚΑ

** Για την έναρξη των μαθημάτων θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση εντός της εβδομάδας

09/12/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©