Παράταση υποβολής απογραφικών δελτίων εισόδου στα πλαίσια της πράξης Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με την παράταση υποβολής απογραφικών δελτίων εισόδου.

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ"

06/12/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©