Θερινή λειτουργία Δ. ΙΕΚ Πρέβεζας

Το Δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό από 1/8 έως και 15/8 (Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ).

 

Από 16/8 το Δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας θα λειτουργεί με πρωινό ωράριο.

29/09/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©