Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για το εξάμηνο κατάρτισης 2022Β

Ανακοινώθηκε από τη ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που αφορά τους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ:

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών 2022Β

09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©