Ωράριο λειτουργίας Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας από 1/10/2022

Από 1/10/2022 το ωράριο λειτουργίας του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας τροποποιείται ως εξής:

 

Από 12:00 έως 20:00

26/02/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©