Ενημέρωση για την κατάρτιση στις 17/11/2022

Η κατάρτιση στις 17/11/2022 δεν θα πραγματοποιηθεί στο Δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας και τα μαθήματα θα αναπληρωθούν εντός των επόμενων εβδομάδων.

02/03/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©