Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων νεοεισερχόμενων καταρτιζομένων

Για κάθε καταρτιζόμενο που εγγράφηκε και ξεκίνησε τις σπουδές του τον Οκτώβριο του 2022 (νέες εγγραφές σε Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης για το εξάμηνο 2022Β) σε Δημόσιο ΙΕΚ, απαιτείται η συλλογή απογραφικών δελτίων ώστε να συμμετέχει στα προγράμματα «Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι έως 29 ετών ΕΑΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5189726 και «Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι εκτός ΠΑΝ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5189727, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας ότι για να είναι δυνατή η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου, θα πρέπει να γνωστοποιήσετε το ΑΦΜ στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας το συντομότερο δυνατό.

09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©