Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη φοίτηση στα Δ. ΙΕΚ

Παρατείνεται ηπροθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για θέση καταρτιζόμενου σε Δημόσιο ΙΕΚ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Α' εξάμηνο κατάρτισης χειμερινού εξαμήνου 2023 έως 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr/

Για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητο να διαθέτετε ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης). Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε, παρακαλούμε να μεταβείτε στο πλησιέστερο ΚΕΠ. Η έκδοση του είναι άμεση. 

 

 

09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©