Ωράριο λειτουργίας Δ. ΙΕΚ Πρέβεζας έως την έναρξη κατάρτισης

Η Γραμματεία του Δ. ΙΕΚ Πρέβεζας θα είναι ανοιχτή για το κοινό από 09:00 έως 15:00 έως την έναρξη κατάρτισης.

26/02/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©