Έναρξη κατάρτισης για το εξάμηνο 2023Β

Η κατάρτιση στο Δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 16/10/2023, σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα που είναι αναρτημένα στις σελίδες των τμημάτων.

26/02/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©