Έναρξη καταάρτισης για το εαρινό εξάμηνο 2024Α

Η κατάρτιση στη ΣΑΕΚ Πρέβεζας για το Εαρινό Εξάμηνο 2024Α ξεκινά τη Δευτέρα 04/03/2024 σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα που είναι αναρτημένα στις σελίδες των τμημάτων.

Τη Δευτέρα, 04/03/2024 και ώρα 14:00 θα γίνει η εναρκτήρια συνάντηση των εκπαιδευτών που θα επιλεγούν να διδάξουν τα μαθήματα του εξαμήνου. Σε αυτή θα συμμετάσχουν οι εκπαιδευτές που θα ειδοποιηθούν μέσω mail από τη Διοίκηση της ΣΑΕΚ.

Η παρουσία τους είναι απαραίτητη και υποχρεωτική και θα διαρκέσει μία περίπου ώρα.

 

Μετά το πέρας της εναρκτήριας συνάντησης της Δευτέρας, 04/03/2024 και από τις 15:00, θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων, εργαστηριακά και θεωρητικά στις εγκαταστάσεις της ΣΑΕΚ Πρέβεζας (ακόμα και τα εργαστηριακά που πρόκειται να υλοποιηθούν σε εξωτερικούς εργαστηριακούς χώρους).

 

23/04/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©