Δελτίο Τύπου

Σε λίγες ημέρες, το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας κλείνει 2 χρόνια, κάτω από νέες συνθήκες λειτουργίας, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκαν αλλαγές τόσο στην «φυσιογνωμία» του όσο και στην βασική «φιλοσοφία» των δομών δια βίου μάθησης, στην οποία ανήκει (Ν.3879/21-9-2010).

 

Σ? αυτό το χρονικό διάστημα καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία «σταθερή αξία» στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, «θεραπεύοντας» προγράμματα και επιδιώκοντας συνεργασίες τέτοιες ώστε τα ανταποδοτικά τους οφέλη να είναι άμεσα και χρήσιμα για τους αποφοίτους μας και για την αγορά , ταυτόχρονα.

Το Δ. Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, από τον Νοέμβριο του 2011, συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή του Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας (π3) (βλ. Δικτυακός τόπος : http :// iek-prevez.pre.sch.gr), στοχεύοντας στον εντοπισμό , την επιλογή και αξιοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων κατάρτισης μέσα από συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς. Εξ άλλου, αυτονόητο είναι ότι αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στην αξιοποίηση των ικανοτήτων και την προετοιμασία των σπουδαστών μας ώστε να αποφοιτήσουν με επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Πάνω σ? αυτό το πλάνο, λοιπόν, και στην κατεύθυνση ότι οι «καιροί», που όλοι μας ζούμε, είναι δύσκολοι, το Δ. Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας δίνει έμφαση στην ετοιμότητα των νέων μας για άμεση επαγγελματική απασχόληση και καταξίωση στην ευρύτερη περιφερειακή αγορά εργασίας. Θα ήταν παράλειψη επομένως, να μην ευχαριστήσουμε δημόσια για την θετική ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, όσους συνεργάστηκαν και εξακολουθούν να συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου που διαδραματίζει ο φορέας μας στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας, αρχίζοντας πρωτίστως, από τους εκπαιδευτές μας και εν συνεχεία τους φορείς και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα με την κατάρτιση και την ανάπτυξη του τόπου μας και που έχουν «ονοματεπώνυμο» όπως: την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, τον Δήμο Πρέβεζας, τις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας & Λευκάδας, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, την επιχείρηση Cleopatra Marine, την επιχείρηση Tsoukas Marine, το Ξενοδοχείο Margarona Royal και τα ΚΤΕΛ Α.Ε. Πρέβεζας & Λευκάδας.

26/02/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©