Πίνακας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτών

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές που υπέβαλαν αίστηση στο Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας ότι μπορούν να ενημερωθούν για τον εγκεκριμένο Πίνακα Κατάταξης εδώ. Οι ενστάσεις επί της κατάταξης που προκύπτει στον Πίνακα μπορούν να υποβληθούν εντός τριών ημερών από τη δημοσίευσή του στο Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας

26/02/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©