Εξόφληση οφειλόμενων υποτροφιών

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, οι οποίοι κρίθηκαν υπότροφοι για τα εξάμηνα 2008Α, 2008Β και 2009Α, ότι  τα χρήματα των υποτροφιών τους έχουν πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

02/02/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©