Β.Ε.Κ. του τμήματος " ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας" μπορούν να προσέρχονται στην Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας προκειμένου να παραλάβουν τις Β.Ε.Κ. 

11/08/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©