Επιτυχής ολοκλήρωση Προγράμματος Leonardo Da Vinci

LDV-IEK PREVEZAS

Με επιτυχία και σημαντικά οφέλη για τους εμπλεκόμενους,  ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα LDVμε θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» στο  οποίο συμμετείχαν 12 εκπαιδευτές, στελέχη εκπαίδευσης και μέλη του διοικητικού προσωπικού του Δ. Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας.

        Ο φορέας  υποδοχής που ανέλαβε  την οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος είναι  oCOMMERCEANDRESOURLESSL. στο VIGOτης Ισπανίας, ο οποίος ασχολείται και προωθεί καινοτόμες προσεγγίσεις και έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

       Πρωταρχικοί στόχοι του προγράμματος ήταν:

  • Να αποκτήσουν τα στελέχη και οι εκπαιδευτές επαρκείς δεξιότητες αλλά και τον απαραίτητο ενθουσιασμό για την εισαγωγή και χρήση των ICTστη διοίκηση και διδασκαλία, όπως και σε οποιοδήποτε τομέα της εργασίας τους.
  • Να αποκτήσουν ευρωπαϊκές εμπειρίες (εκπαιδευτικές και μη ) ανταλλάσοντας απόψεις και συγκρίνοντας συστήματα εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες  να ενθαρρύνουν την κινητικότητα στα πλαίσια της Ε.Ε.

02/02/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©