Αλλαγή Φορέα Υποδοχής για το Πρόγραμμα LDV 2012

Vigo-LDV

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ», το οποίο επρόκειτο να υλοποιηθεί στο Plymouth της Αγγλίας από 07/05/2013 έως 20/05/2013 και σε συνεργασία με τον Φορέα "TELLUS GROUP ltd - WORK EXPRERIENCE UK", λόγω αδυναμίας υλοποίησής του από τον προεπιλεχθέντα φορέα, θα υλοποιηθεί σε διαφορετική χώρα υποδοχής.

 

Μετά από έγκριση της Εθνικής Μονάδας (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ? Ι.Κ.Υ.) και αποδοχή των όρων του Προγράμματος από τον νέο Φορέα Υποδοχής, η υλοποίηση του Προγράμματος θα γίνει στο Vigo της Ισπανίας σε συνεργασία με τον Φορέα «COMMERSE AND RESOURCES».

Πρόκειται για Πρόγραμμα Κινητικότητας για τους επαγγελματίες/εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Vocational and Educational Training Professionals-VETPRO) και όλοι οι συμμετέχοντες είναι στελέχη και εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας.

Οι ημερομηνίες υλοποίησης του Προγράμματος και η θεματολογία της εκπαίδευσης παραμένουν ως έχουν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Ι.Κ.Υ. πρόταση.

06/07/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©