Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολοκληρώνοντας τα 4 εξάμηνα φοίτησης είτε κατά τη διάρκεια του Γ? και Δ? εξαμήνου.

 Δυνατότητα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου. Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες διδασκαλίας και στα εξοπλισμένα εργαστήρια που υπάρχουν στο χώρο του ΙΕΚ.

Ο απόφοιτος του τμήματος «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού» μπορεί να εργαστεί στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα του Τουρισμού, σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον Τουρισμό καθώς και σε τουριστικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία, αεροπορικές εταιρίες κ.λπ.. Μπορεί επιπλέον να απασχοληθεί σε Τμήματα και Διευθύνσεις που ασχολούνται με την επικοινωνία, τη διοικητική και την οικονομική λειτουργία του οργανισμού ή της επιχείρησης και να υποστηρίξει αποτελεσματικά την οργάνωση και λειτουργία τους.

 

 

Μαθήματα ειδικότητας

 1. ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 2. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 3. ΓΑΛΛΙΚΑ
 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 6. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
 7. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΧΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 8. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ- ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
 9. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 10. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING -ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 11. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 14. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 16. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 17. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 18. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ- ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (ΠΑΚΕΤΟ), ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
 19. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (FRONT/ BACK OFFICE)

 

Οδηγός σπουδών αντίστοιχης παλιάς ειδικότητας
Ερωτήσεις πιστοποίησης νέας ειδικότητας

Μαθήματα εξαμήνων

 

 

 

Φωτογραφίες του τμήματος "Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουρισμό"

21/10/2021. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©