Τέχνη φωτογραφίας

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολοκληρώνοντας τα 4 εξάμηνα φοίτησης είτε μετά το τέλος του Β' εξαμήνου.

 

Δυνατότητα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου. Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες διδασκαλίας και σε εξοπλισμένα εργαστήρια σε συνεργασία με επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι σπουδές στην ειδικότητα αυτή δίνουν στους καταρτιζόμενους τις απραίτητες τεχνικές γνώσεις και αναπτύσσουν την αισθητική τους αντίληψη προκειμένου να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στο επάγγελμα του Φωτογράφου.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής μπορεί να εργαστεί σε studio φωτογραφίας, σε καλλιτεχνικά και δημιουργικά τμήματα εταιριών (διαφημιστικών εταιριών, εταιριών παραγωγής, περιοδικών κ.λπ.) αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

 

Μαθήματα εξαμήνων

 • ΣΧΕΔΙΟ-ΧΡΩΜΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ
 • ΤΕΧΝΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι & ΙΙ
 • ΘΕΩΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • Α/Μ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι & ΙΙ
 • ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΟΜΕΤΡΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ PHOTOSHOP
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι & ΙΙ
 • ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι & ΙΙ
 • ΣΥΝΘΕΣΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ι & ΙΙ
 • ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
 • ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤ/ΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • STILL LIFE
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΒΙΟΜΗΧ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)
 • ΜΟΔΑ, ΓΑΜΟΣ, ΠΟΡΤΡΕΤΟ, ΚΛΠ
 • MARKETING, ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤ/ΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Οδηγός σπουδών
Ερωτήσεις πιστοποίησης παλιάς ειδικότητας
Μαθήματα εξαμήνων

 

09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©