Τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών στην ταξιδιωτική βιομηχανία

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολοκληρώνοντας τα 4 εξάμηνα φοίτησης είτε κατά τη διάρκεια του Γ? και Δ? εξαμήνου.

 

Δυνατότητα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου. Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες διδασκαλίας και στα εξοπλισμένα εργαστήρια που υπάρχουν στο χώρο του ΙΕΚ.

Στη σύγχρονη Ταξιδιωτική Βιομηχανία οι τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για οποιαδήποτε τουριστική επιχείρηση επιδιώκει να λειτουργεί βάσει σύγχρονων στρατηγικών, που θα της εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα και βιωσιμότητα, ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες της τουριστικής αγοράς. Ο ανταγωνισμός και η δυναμική παρουσία νέων προορισμών στα τουριστικά δρώμενα, όσο και οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, επιβάλλουν μία συγχρονισμένη ηλεκτρονική παρουσία του τουριστικού προϊόντος.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας τουριστικών μονάδων και γραφείων, να αναγνωρίζει τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς και να προσαρμόζει κατάλληλα τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς επίσης να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που δραστηριοποιούνται μέσω Διαδικτύου, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες προβολής και διάχυσης του τουριστικού προϊόντος.

Μαθήματα εξαμήνων

 • MARKETING ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι, ΙΙ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι, ΙΙ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ι, ΙΙ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
 • ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

Οδηγός σπουδών

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου 2023Α

Πρόγραμμα Προόδου Εαρινού εξαμήνου 2023Α

Πρόγραμμα Αναπληρώσεων Εαρινού εξαμήνου 2023Α

Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου 2023Α

 

09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©