Προηγούμενα τμήματα

Σε κάθε εξάμηνο κατάρτισης από την έναρξη της λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας έως και σήμερα, έχει υλοποιηθεί ένα πλήθος από ειδικότητες και έχουν καταρτιστεί σε κάθε μία από αυτές δεκάδες καταρτιζόμενοι. Από το 2004 έως και το 2010 το Ι.Ε.Κ. της Λευκάδας λειτουργούσε ως παράρτημα του I.E.K. Πρέβεζας. Από εκεί και έπειτα, και μέχρι και το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2013Α, ένα τμήμα κατάρτισης του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας λειτουργούσε στη Λευκάδα, η διοικητική επίβλεψη του οποίου ανήκε στο Ι.Ε.Κ. της Πρέβεζας. Για τη λειτουργία του τμήματος αυτού πολύ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν τοπικοί φορείς της Λευκάδας, που σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές παρείχαν ποιοτική κατάρτιση και προετοίμασαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους σπουδαστές μας για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ειδικός ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας

Τμήμα ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας

Ο τουρισμός στην περιοχή μας καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της αγοράς εργασίας.

Με στόχο να συμβάλουμε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών της περιοχής, αλλά κυρίως, να προσφέρουμε στους καταρτιζόμενους που απευθύνονται στο Ι.Ε.Κ. μας, λύσεις στο μείζων πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασής τους, λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2011 η ειδικότητα των Ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας. 

Διαβάστε περισσότερα...

Τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής

Τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής

Η ειδικότητα αυτή λειτουργεί για πρώτη φορά στο Ι.Ε.Κ. της Πρέβεζας και λόγω της άμεσης σύνδεσής της με την αγορά εργασίας προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από απόφοιτους γενικών και επαγγελματικών Λυκείων.

Διαβάστε περισσότερα...

09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©