Αποτελέσματα αρχικής εγγραφής καταρτιζομένων

Ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης τα ονόματα των επιτυχόντων για αρχική εγγραφή στις ειδικότητες των Δ. ΙΕΚ.

 

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που είχαν κάνει αίτηση για τις ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το παρακάτω αρχείο:

Αποτελέσματα Αρχικής Επιλογής Καταρτιζομένων Δ. ΙΕΚ Πρέβεζας

Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με την παραπάνω ονομαστική κατάσταση, παρακαλούνται να προσέλθουν απαραιτήτως από την Παρασκευή 19/9/2014 μέχρι και την Πέμπτη 25/09/2014, στο ΔΙΕΚ Πρέβεζας για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Όσοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, και να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β? Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)
  3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)
  4.  Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους. 
09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©