Σπουδαστές ΙΕΚ και ιδιότητα ανέργου-ενημέρωση

Παρακαλούνται οι σπουδαστές του ΙΕΚ που διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου να ενημερωθούν από τη συνημμένη εγκύκλιο του ΟΑΕΔ για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν προκειμένο να διατηρήσουν την ιδιότητα τους.

 Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Δ.

09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©