Αποτελέσματα Α' φάσης επιλογής σπουδαστών ΔΙΕΚ για το έτος 2020-2021

Ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, τα αποτελέσματα της Α' φάσης επιλογής σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ για το έτος 2020 - 2021.

 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας καλούνται να προσέλθουν από την Παρασκευή 18/09/2020 έως και την Πέμπτη 24/09/2020 για να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής και ώρες από 13:30 έως 18:30.

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

1.Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

2.Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου,Απολυτήριο ΕΠΑΛκ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

3.Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια,εργασιακή εμπειρία).

4.Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©