Υποτροφίες

Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωση του ενημερώνει τους ενδιαφερομένους σχετικά με τα προγράμματα των υποτροφιών στα Ι.Ε.Κ. ότι βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο εφαρμογής το πρόγραμμα Χορήγηση Επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σχεδιασμού και λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και με διαχειριστή το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

 

Το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά αντικαθιστά το πρόγραμμα των Υποτροφιών και προς τούτο:  Δεν θα ανακηρύσσονται πλέον υπότροφοι και δε θα παραλαμβάνονται αιτήσεις καταρτιζομένων για χορήγηση υποτροφίας, αρχής γενομένης από τους αποφοίτους του πρόσφατα περαιωθέντος χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2011-12 και εξής.

09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©