Δίδακτρα κατάρτισης

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. απαλλάσσονται κατά την εγγραφή τους από την καταβολή παραβόλου.

 

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Ι.Ε.Κ.

03/12/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©