Εαρινό εξάμηνο 2012Α

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2012Α ξεκινάει στις 20/02/2012 και θα ολοκληρωθεί στις 29/06/2012.

 

Προγραμματισμός εξαμήνου
Πρόγραμμα Εξετάσεων Προόδου

23/04/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©