Το Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας συμμετέχει στο Let's do it Greece 2016

Το Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας συμμετέχει στην Πανελλήνια Περιβαλλοντική Δράση Let?s do it Greece.

 

Πρόκειται για μια εθελοντική εκστρατεία που ξεκίνησε από νέα παιδιά της χώρας μας, με βασικό σκοπό να διαδώσει το μήνυμα του εθελοντισμού, πραγματοποιώντας εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης σε όλη τη χώρα!

Την Κυριακή 17 Απριλίου στις 11:00 δίνουμε ραντεβού στο μνημείο του Ναύτη για τον καθαρισμό της εκεί περιοχής και του Κηποθεάτρου.

06/07/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©