Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Πρόκειται για τον ενιαίο φορέα που προέκυψε μετά την συγχώνευση δια απορροφήσεως του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και του Ινστιτούτου Νεολαίας, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, βάσει της ΚΥΑ 127175/Η (ΦΕΚ Β2508/4-11-2011).

Βασική αποστολή του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι η φροντίδα της μαθητικής και φοιτητικής νεολαίας και η ανάπτυξη μιας σειράς πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

 

Με το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των προγραμμάτων του, ενθαρρύνει τη συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινού και ενός σημαντικού αριθμού φορέων, όπως: Ελληνική Νεολαία, Φοιτητές - Σπουδαστές - Μαθητές, σχολεία και πανεπιστήμια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικούς, οργανισμούς και φορείς με κοινή ή παράλληλη δράση, αθλητικά σωματεία ? ομοσπονδίες - συλλόγους και Τρίτη ηλικία.

Πηγήwww.ein.gr

15/08/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©