Ανακοινώσεις

Δικαιολογητικά για χορήγηση επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

  1. Βεβαιώσεις εγγραφής τους στον φορέα κατάρτισης τους
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους
  3. Βεβαίωση παρακολούθησης του α΄ εξαμήνου
  4. Αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού από την Εθνική Τράπεζα (φωτοτυπία της α σελ. του βιβλιαρίου με αναγραφή του IBAN), με όνομα πρώτου δικαιούχου τον ωφελούμενο

    Διαβάστε περισσότερα...

01/07/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©