Πρακτική άσκηση σε Κομμωτήριο

Το κομμωτήριο της κυρίας Γκαρτζονίκα Κωνσταντίνας ζητά άτομα για πρακτική άσκηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αφήσουν βιογραφικό σημείωμα στο κομμωτήριο που βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 29 στην Πρέβεζα.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682061005 ή στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας.

06/07/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©