Εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΑΕΝ Ηπείρου

Την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των σπουδαστών της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ του Δημοσίου ΣΑΕΚ Πρέβεζας στην ΑΕΝ Ηπείρου/ Σχολή Πλοιάρχων Πρέβεζας στο πλαίσιο των μαθημάτων «Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα» & «Τεχνική Ναυτιλιακών Εργασιών».

Η επίσκεψη περιλάμβανε δύο στάδια, το στάδιο της εκπαίδευσης των σπουδαστών και το στάδιο ξενάγησής τους στο Ναυτικό Μουσείο της ΑΕΝ Ηπείρου.

Στάδιο εκπαίδευσης

Κατά την επίσκεψη στα εργαστήρια της Ακαδημίας, οι σπουδαστές του ΔΙΕΚ σε συνεργασία με τους σπουδαστές της ΑΕΝ ασκήθηκαν σε συνθήκες προσομοίωσης του θαλάμου διακυβέρνησης και επικοινωνίας του πλοίου με τη ναυτιλιακή εταιρεία, καθώς «ταξίδεψαν» συνδυάζοντας όλες τις συνθήκες πλου υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή της ΑΕΝ Ηπείρου, πλοίαρχο κ. Ταμβάκη Χαράλαμπο και του πλοηγού του λιμένα Πρέβεζας και καθηγητή της ΑΕΝ Ηπείρου κ. Βάση Δημήτριο. Οι σπουδαστές του ΔΙΕΚ, στο στάδιο της εκπαίδευσης είχαν την δυνατότητα να προβούν στην «εικονική» διακυβέρνηση του πλοίου και να συνεργαστούν ως ομάδα ναυσιπλοΐας και επικοινωνίας με τη ναυτιλιακή επιχείρηση.

Στάδιο ξενάγησης

Η ξενάγηση στο Ναυτικό Μουσείο της ΑΕΝ Ηπείρου, από τον ιδρυτή του, αποτέλεσε ιδιαίτερη έκπληξη για τους σπουδαστές, στην ενημέρωσή τους για την διαδικασία επικοινωνίας του πλοίου με την ναυτιλιακή εταιρεία και τους τρόπους διακυβέρνησής του. Η σύγκριση του χθες με το σήμερα, παραπέμπει στην εξέλιξη της τεχνολογίας με την χρήση ψηφιακών εφαρμογών στην ναυσιπλοΐα.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σπουδαστών της ΑΕΝ - ΣΑΕΚ και ευχαριστώντας τους καθηγητές της ΑΕΝ και τον υποδιοικητή, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. κ. Καρβέλη Κωνσταντίνο για την υποδοχή εκ μέρους της διοίκησης της Ακαδημίας.

23/04/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©