Ανακοινώσεις

Λειτουργία ΙΕΚ εν όψει εθνικών εκλογών

Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 19/5/2023 και τη Δευτέρα 22/5/2023 λόγω των εθνικών εκλογών.

Ενημέρωση για Πρακτικά ασκούμενους

Ενημερώνουμε τους πρακτικά ασκούμενους που πρόκειται να  ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση μετά τις 30/06/2023, -σύμφωνα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ- δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.3 του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του Έργου.

Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων νεοεισερχόμενων καταρτιζομένων

Για κάθε καταρτιζόμενο που εγγράφηκε και ξεκίνησε τις σπουδές του τον Οκτώβριο του 2022 (νέες εγγραφές σε Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης για το εξάμηνο 2022Β) σε Δημόσιο ΙΕΚ, απαιτείται η συλλογή απογραφικών δελτίων ώστε να συμμετέχει στα προγράμματα «Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι έως 29 ετών ΕΑΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5189726 και «Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι εκτός ΠΑΝ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5189727, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαβάστε περισσότερα...

Έναρξη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Κατάρτισης 2023Α

Η κατάρτιση στο Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας για το Εαρινό Εξάμηνο 2023Α θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 17/02/2023 και σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα που είναι αναρτημένα στις σελίδες των τμημάτων.

Ενημέρωση για την κατάρτιση στις 17/11/2022

Η κατάρτιση στις 17/11/2022 δεν θα πραγματοποιηθεί στο Δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας και τα μαθήματα θα αναπληρωθούν εντός των επόμενων εβδομάδων.

09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©