Φίλτρο
  • Έναρξη εγγραφών στις 2/9

     

     Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στις νέες ειδικότητες, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr/

17/05/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©