Φυλακας μουσείων & αρχαιολογικών χώρων

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολοκληρώνοντας τα 4 εξάμηνα φοίτησης είτε κατά τη διάρκεια του Γ και Δ εξαμήνου.

Δυνατότητα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου. Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες διδασκαλίας και σε εξοπλισμένα εργαστήρια σε συνεργασία με οργανισμούς κι επιχειρήσεις.

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων τόσο στον δημόσιο (Υπουργείο πολιτισμού - Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες), όσο και στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, η Βιομηχανιών η άλλων ιδιωτικών φορέων.)  

 

Μαθήματα ειδικότητας

 • Αγγλικά
 • Ιστορία Τέχνης
 • Περιβαλλοντική Αγωγή - Οικολογία
 • Ελληνική Λαϊκή Τέχνη
 • Φυσική Αγωγή & Αυτοάμυνα
 • Ιστορία & Υλικός Πολιτισμός
 • Στοιχεία Μουσειολογίας
 • Τουριστική Ψυχολογία
 • Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Βασικές Αρχές Φύλαξης Μουσείων,Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Τεχνική Επικοινωνίας - Επιχειρηματικότητα
 • Αρχές Προληπτικής Συντήρησης
 • Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών
 • Διαχείριση Συλλογών - Χειρισμός και Μεταφορά Έργων Τέχνης
 • Υγιεινή - Πρώτες Βοήθειες
 • Στοιχεία Νομοθεσίας για την Προστασία της Φυσικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Κώδικες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας  

 

Οδηγός σπουδών

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2024Α
Ωρολόγιο πρόγραμμα αναπληρώσεων εαρινού εξαμήνου 2024Α από 11/3/2024

Πρόγραμμα προόδου εαρινού εξαμήνου 2024Α

 


 

 

Φωτογραφίες του τμήματος "Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων"

23/04/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©