Προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας

Προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας

Από το Φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης 2012Β λειτουργεί στο Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας η ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας». Η ειδικότητα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει την ανάγκη για επαγγελματική κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο της ιδιωτικής φύλαξης προσώπων και χώρων.

Πρόκειται για μία νέα ειδικότητα στην οποία η διάρκεια σπουδών είναι ένα εξάμηνο, και συγκεκριμένα 12 εβδομάδες-σε αντίθεση με τη συνήθη διάρκεια του εξαμήνου που είναι 14 εβδομάδες.

Οδηγός κατάρτισης
Ερωτήσεις Πιστοποίησης

23/04/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©