Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (Chef)

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολοκληρώνοντας τα 4 εξάμηνα φοίτησης είτε κατά τη διάρκεια του Γ? και Δ? εξαμήνου.

Δυνατότητα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου. Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες διδασκαλίας και σε εξοπλισμένα εργαστήρια σε συνεργασία με οργανισμούς κι επιχειρήσεις.

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ? Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής ή ξενοδοχειακής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής.

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός μαγειρικής τέχνης ? αρχιμάγειρας (chef)» είναι ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα:

  1. Τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των τροφίμων.
  2. Την υγιεινή των τροφίμων.
  3. Την παρασκευή εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας.
  4. Την οργάνωση και διοίκηση της κουζίνας.
  5. Τον τεμαχισμό και την προετοιμασία κρεάτων ? πουλερικών ? κυνηγιών ? ψαριών ? θαλασσινών και τη χρήση κάθε τεμαχίου.
  6. Τη σωστή σύνθεση κάθε μενού με βάση τις ισχύουσες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.
  7. Την παρουσίαση και διακόσμηση εδεσμάτων.
  8. Την τέχνη της ζαχαροπλαστικής.
  9. Την εφαρμογή αρχών κοστολόγησης.
  10. Την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας.

Τομείς απασχόλησης

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ? Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, δύναται να εργάζεται σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του.

Οδηγός σπουδών

09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©