Διά βίου μάθηση

2010-2018: Η πορεία μας μέσα στην κρίση

 «Ε.Ε.Κ. &  Δ.ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

2010-2018: ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ¨-

 

                                                                                                                                                                                                                  Πρέβεζα 25/02/2018

 

 

 ?Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές.?        ( Δαρβίνος)

                                                                                                                                                                                                        

 

 

Διαβάστε περισσότερα...

Ευρωπαϊκή ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων - Ιωάννινα 15/6/2016

H  συνάντηση φορέων της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, στο Συνεδριακό κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου και τη συμμετοχή εκπροσώπων εκπαιδευτικών οργανισμών, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών εταίρων από όλη τη Περιφέρεια.

Διαβάστε περισσότερα...

Αυτοαξιολόγηση - Στρατηγικός Σχεδιασμός - Διασφάλιση Ποιότητας

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ? ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΟΙ (ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ) ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

Διαβάστε περισσότερα...

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η Εκπαίδευση ενηλίκων έχει γίνει «δια βίου» μέσω της αρχικής & συνεχιζόμενης κατάρτισης και επανακατάρτισης.

Ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το εξής γεγονός:

- Στις μέρες που ζούμε, η δια βίου μάθηση γίνεται κυρίαρχη παραμερίζοντας την Εκπ/ση Ενηλίκων, την αρχική & συνεχιζόμενη Επαγ/κή κατάρτιση, τη μη τυπική Εκπ/ση και τη «Λαϊκή» Επιμόρφωση.

- Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη δια βίου μάθηση σήμερα βρίσκεται

  1. στην οικονομική-επαγγελματική πτυχή (εργασία) &
  2. τα πολιτικά δικαιώματα (κοινωνική ένταξη του πολίτη).

Ως εργαλείο «πλοήγησης» στο διαμορφωμένο ?πλέον- με τα παραπάνω χαρακτηριστικά πεδίο, πρωτεύοντα ρόλο καλείται να διαδραματίσει ο Επαγγελματικός προσανατολισμός των δομών και δράσεων όλων των παρόχων δια βίου μάθησης.

Το Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας, συμμετέχοντας στην πιλοτική εφαρμογή «διασφάλισης της ποιότητας (π3)» των παρεχόμενων υπηρεσιών του, εφαρμόζει από τον Φεβρουάριο του 2011 κανόνες και δείκτες αξιολόγησης της δομής και των προγραμμάτων του μέσω Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Π.). 

>> Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σε θέματα Επαγγελματικού προσανατολισμού (βιογραφικό σημείωμα, συνέντευξη επιλογής κ.α).

Ιωάννης Γ. Αναγνωστάκης
Μαθηματικός ΣυΕΠ

 

 

Επιτυχής ολοκλήρωση Προγράμματος Leonardo Da Vinci

LDV-IEK PREVEZAS

Με επιτυχία και σημαντικά οφέλη για τους εμπλεκόμενους,  ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα LDVμε θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» στο  οποίο συμμετείχαν 12 εκπαιδευτές, στελέχη εκπαίδευσης και μέλη του διοικητικού προσωπικού του Δ. Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας.

Διαβάστε περισσότερα...

27/02/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©